2009 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Grįžtant prie žemiškų dalykų, šis savaitgalis - NUOSTABUS!!!
Visų pirma, PENKTADIENIS - su keliais pažįstamais rūkėm vyšninį kaljaną (žinau, kad negerai kiekvieną savaitgalį, bet... (shy)) ir žaidėm ''Alias''. Linksma buvo;)
ŠEŠTADIENIS: Sunkiai atsikėliau:D 8h ryto su Paulina perone jau laukėm greitojo traukinio. Vilnių pasiekėm jau už 35min. Ir, svarbiausia, jausmas buvo nerealus! :) Nuvykom į Romerį, aprodžiau savo svajonę...:) Vėliau nuvykom į Akropolį, kur praleidom daauug laiko!:D Nulėkėm į kavinę, kur laaabai skaniai pavalgėm. Ir man visiškai nusispjaut, ką kiti pasakys! Lai šneka, kad ir taip stora, o dar valgo... Žinot, atsakysiu: kiekvieną dieną mažiausiai po 1h(o dažniausiai 1,5h) sportuoju ne tam, kad valgyčiau salotų lapus! Taigi, vėliau siaubėm parduotuves ir pirkom kalėdines dovanas. Pripirkau belekiek:D Na, žinoma, tik tiems, kurie jų kategoriškai neatsisakė... Paskui lakstėm po drabužių parduotuves ir matavomes belekiek:D Žinoma, ir pirkom;p Galiausiai perlėkėm kvepalų parduotuves, nuo ko vėliau man žiauriai skaudėjo galvą:D Pasiekusios stotį, gėrėm laaabai skanios kavos:) Namo parsiradau apie 8h:D Išgėriau arbatos ir smigau! :D
Labai patiko! Ačiu, mažut!
SEKMADIENIS: Slidinėjom ant ledo, o kai buvau sušalus taip, kad nebejaučiau nei rankyčių, nei kojyčių, lėkėm tiesiai į pirtį. Va čia tai jausmas! Nerealus! Kaip visas suledėjęs atšildinėji (mm) O dar karštas šokoladas... Žodžiu, UNREAL!!! ;)
P.S. Sugalvojau puikius dalykėlius, kuriuos pridėsiu prie pagrindinės dovanos. Juos padarysiu savom rankom...
Koks keistas Gyvenimas.... Amžinai mes ieškome, amžinai nerandame, o suradę netikime. Bet, manau, sunkiausia žmogui yra tada, kai turi dvi rankas ir neturi ką apkabinti. Bet nereikia ieškoti, nes tai kas gražu, nuostabu ir tikra, ateina savaime. Ir aš tai žinau. Kuo puikiausiai žinau.
Mąstydama apie praeitį, vis dažniau suprantu, kad dėl kai ko buvau teisi. Pvz: sakiau, kad Astai išėjus į kitą mokyklą, mes nebebendrausim taip, kaip anksčiau. Ir tai pasitvirtino. Bet yra kaip yra ir nieko čia nebepakeisi...
Ir visgi šie metai nebuvo blogi. Gal geriau pasakysiu taip - daugiau geri nei blogi. Taigi, šių metų atradimas NR 1 - Paulina. Ech, miela mergiotė;) Man patinka, kad kai reikia ji būna rimta, santūri ir visada randa paguodos žodžių. Negaili savo laiko. Kartu ji yra linksma, atvira, kalbi:) Man nepatinka šalti, ''dirbtini'' žmonės, kurie bando įsijaust į suaugusio žmogaus kailį ir retai kada išlaužia šypseną... Kokio velnio?! Visai nesuprantu.
Visgi draugystė - retas ir brangus žodis, duži brangenybė, skylanti nuo karšto prisilietimo. Vieni draugai palieka tave gražiausių švenčių išvakarėse, kiti kaip įmanydami stengiasi tavyje įžiebti kalėdinę dvasią. Ir niekas negali pasakyt, kurie iš jų yra geresni... Ir vis dėl to, džiaugiuos dėl visko, kas buvo. Nesvarbu ar gero, ar blogo:)

2009 m. lapkričio 25 d., trečiadienis

-Kaip gerai,kad turime vienas kitą.
Meškiukas linktelėjo.
-Tu įsivaizduok-manęs nėra,tu vienas.
-O tu kur?
-Manęs nėra.
-Taip nebūna.
-Aš irgi taip manau.Bet štai staiga-manęs nėra.Tu vienas.Ir ką tu darysi?
-Eisiu pas tave.
-Kur?
-Kaip kur? Į namus.Ateisiu ir sakysiu:"Kodėl tu neatėjai?"O tu sakysi..
-Tu kvailys!Ką gi aš sakysiu jei manęs nėra.
-Jei nėra namuose,reiškia išėjai pas mane.
-Ne.Manęs nei lašelio nėra.Supranti?
-Ko tu prie manęs prikibai?Jeigu tavęs nėra,tai ir manęs nėra, supratai?
Konstitucinių asmens teisių garantas

Konstitucija – aukščiausią juridinę galią turintis teisės aktas visoje teisės sistemoje. Priimdama Konstituciją tauta kartu padeda ir savo, kaip valstybinės bendruomenės, bendro gyvenimo norminį pagrindą, įtvirtina valstybę kaip visos visuomenės gėrį, taip siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės. Konstitucija yra ne vien pagrindinės procedūrinės taisyklės, bet ir materialiosios normos. Šiuo požiūriu žmogaus teisės ir laisvės materialiai kildinamos iš pačio žmogaus religinių, politinių, filosofinių, teisinių samprotavimų, o formaliai – iš Anglijos konstitucinių aktų.
1992m. Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo rengiama atsižvelgiant į Jungtinių Tautų bei Europos Tarybos dokumentus, todėl atitinka tarptautinius žmogaus teisių reikalavimus. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Konstitucijoje pateiktas žmogaus teisių ir laisvių sąrašas yra skirstomas į pilietines ir politines, ekonomines, socialines, kultūrines. Visos teisės ir laisvės yra susijusios ir neatskiriamos. Tą patvirtina Konstitucijos 6str. 1 dalis.
Konstitucijos sandara: preambulė, pagrindinė dalis (14 skirsnių), baigiamosios, pereinamosios, papildomos nuostatos. Preambulė – tai tarsi įvadas į konstitucinio reguliavimo sistemą. Dažniausiai preambulės nuostatos nėra suprantamos kaip teisės normos, tačiau tais atvejais, kai joje yra skelbiamos pagrindinės teisės ir laisvės, šios nuostatos turi tokią pat juridinę galią, kaip ir kitos Konstitucijos dalių normos. Tačiau žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės, valstybės organizacija, valstybės valdžios institucijų statusas, tarpusavio ir vietos valdžios santykiai, vietos savivaldos pagrindai yra įtvirtinti pagrindinėje Konstitucijos dalyje.
LR, įtvirtindama Konstitucijoje žmogaus teises ir laisves, įsipareigojo jas gerbti, jų laikytis, užtikrinti jų gynybą, saugoti jas nuo bet kokio neteisėto kėsinimosi ar ribojimo. O pasikėsinus į jas, pagal LR Konstitucijos 30str. asmeniui suteikiama teisė jas apginti kreipiantis į teismą (procesinė teisinė garantija). Demokratinėje valstybėje teismas yra pagrindinė institucinė žmogaus teisių ir laisvių garantija. Toks teisių ir laisvių gynimo būdas, skirtingai nuo kitų, yra vienas iš svarbiausių demokratinėje valstybėje, nes būtent jis suformavo visuotinai pripažintus demokratinius principus, tokius kaip - lygybės teismui, viešumo, rungimosi, teisės būti išklausytam teisme ir kitus. O teisė kreiptis į teismą – absoliuti (LRK 30str.)

Žmogaus teisių ir laisvių garantijos – tai tam tikra teisės normų, principų ir priemonių, kuriomis yra užtikrinamos žmogaus teisės ir laisvės, sistema. Pagrindinė teisės norma – žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės (18str.). Pamatinė norma - paskutinė ir aukščiausioji teisės norma, kuri suvienija normų įvairovę. Konstitucija sąlygoja visas kitas teisės normas. LR Konstitucijoje 7str. 1d. yra įtvirtinta nuostata, jog joks įstatymas ar teisės aktas priešingas Konstitucijai negalioja. Žmogaus teisės ir laisvės yra formuluojamos atsižvelgiant į minėtą doktrininį principą – žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. 6str. 2d. (2 skirsnyje) teigiama, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija – tai svarbus žmogaus teisių įgyvendinimo, tiesioginio taikymo principas. Priemonės: Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir preambulė.
Žmogaus teisių garantijas galėtume suskirstyti į teisines ir neteisines. Teisinės – tai teisės normų ir institucijų sistema, o neteisinėms garantijoms galėtume priskirti valstybės valdžios įgyvendinimo pagrindus, valstybės formą, jos politinį režimą, valdžių padalijimo principą, visuomenės kultūros lygį.

Teisines žmogaus teisių garantijas galima būtų suskirstyti į materialias, procesines ir institucines.

Materialioms garantijoms priskirtini: Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose įtvirtintos žmogaus teisės ir jų apsauga. Procesinėms garantijoms visų pirma reikėtų priskirti Konstitucijoje įtvirtintą asmens, kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą. Prie procesinių garantijų priskirtina ir Peticijų įstatyme numatyta teisė kreiptis su peticija į tokias valstybės institucijas, kaip Seimas, Vyriausybė, kad būtų sprendžiami svarbūs su žmogaus teisėmis susiję klausimai ir kt.

Institucinėms garantijoms galėtume priskirti institucijas, kurioms yra priskirta žmogaus teisių gynyba. Tarp teisinių institucinių garantijų svarbiausia vieta tenka teismams, ne mažiau svarbios ir įvairios kontrolierių institucijos.

Institucinėms žmogaus teisių garantijoms yra skirtas Konstitucijos 73 straipsnis, kuriame nurodoma, kad piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai; prireikus Seimas gali steigti ir kitas kontrolės institucijas. Konstitucijos 124 straipsnyje nurodoma, kad savivaldybių tarybų, jų vykdomųjų organų bei jų pareigūnų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys piliečių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami teisme.
Civiliniame, Baudžiamajame, Administracinių teisės pažeidimų, Civilinio ir Baudžiamojo proceso ir kituose kodeksuose, atskiruose įstatymuose taip pat suformuluotos kai kurios svarbios materialinės ir procesinės žmogaus teisių garantijos ir detalizuoti Konstitucijos principai. Iš įstatymų reikėtų išskirti Peticijų įstatymą ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą,o Iš institucinių garantijų reikėtų išskirti teismus.
Taigi, apibendrindama norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisės yra vienas svarbiausių konstitucinės teisės institutų, o Konstitucija – svarbiausias ir autoritetingiausias teisės šaltinis žmogaus teisių srityje.

Tai vienas iš sunkiausių ir svarbiausių namų darbų iš JTA;))

2009 m. lapkričio 18 d., trečiadienis

''Nustebai? Tu supratai. Tu žinai... Ji įveikė meilę tau... Tu jai nieko nebereiški... Ji privers tave kentėti taip, kaip kentėjo ji...! Įsikalk tai sau į galvą!!''- norėjo pasakyti ji, bet...žodžiai neišreiškia širdies būsenos. Gali meluot bet kam tik ne sau. Galų gale tiesa išaiškėja.

2009 m. lapkričio 17 d., antradienis

Perskaičiau vieną mintį šiandien: '' Mažiau baiminkis, daugiau tikėkis, mažiau valgyk, daugiau kramtyk, mažiau dejuok, daugiau alsuok, mažiau kalbėk, daugiau mylėk - ir turėsi viską'' [Švedų patarlė].


Och, jei tik pavyktų visiems taip gyventi... Aš išmoksiu. Pažadas.

2009 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

Skorpionas:
Vandens ženklas, globojamas Marso. Marsas į jo gyvenimą atneša daug rūpesčių, tačiau ir didžiulį norą juos nugalėti. Prieštaringa asmenybė. Negailestinga ir aistringa. Ją galima arba mylėti arba jos nekęsti. Skorpionams neegzistuoja kliūčių. Jie analitinio mąstymo, tačiau taip pat turi gerą intuiciją. Energingi, dažniausiai siekiantys užsibrėžto tikslo.

2009 m. spalio 28 d., trečiadienis

Duran Duran - Falling Down (Sebastian Leger Vocal Mix) (mm) Žiauriai faina daina ;) Labai primena Druskininkus;D ''..because I'm falling down...''

2009 m. spalio 27 d., antradienis

Visi per daug skubame gyventi ir per mažai sustojame, kad pasidžiaugtume tuo ką turime, todėl noriu Tau palinkėti, kad:
dažniau sustotum ir pauostytum žydinčias alyvas, dažniau stebėtum tuos auksinius saulėlydžius, dažniau apkabintum Tau brangius žmones, ir pasivaikščiotum per rasotą žolę, dažniau žiūrėtum į žvaigždėtą dangų,ir dažniau atleistum sau ir kitiems,ir svarbiausia, kad dažniau suvoktum, koks gražus yra Tavo gyvenimas! Su gimimo diena;)

Žmonės, iš kurių tikėjaus sulaukt bent dviejų žodžių ''Su gimtadieniu'', taip ir nepasveikino... Nuvylė... Ačiū, Vytautai, už gražų sveikinimą ir mielą pašnekesį;)
2009 m. spalio 24 d., šeštadienis

Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laišką į Airiją: "Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis bus sėkmingai atėjęs. Jei negausi, pranešk man, parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai skaityti, aš rašau labai lėtai. Oras pas mus geras. Praeitą savaitę lijo tik du kartus - iš pradžių 3 dienas, o paskui -4 dienas. Siunčiu tau tavo žieminį paltą. Tėvas sakė, kad su metalinėmis sagomis jo gali nepraleisti per metalo detektorių, todėl aš jas nukirpau. Prisisiūk jas pati, sagas aš įdėjau į kišenę. Tiesa, tėvas gavo naują darbą. Dabar jis yra virš kelių tūkstančius žmonių - valo sniegą kapinėse. Tavo sesuo Marytė ištekėjo ir laukiasi. Dar nežinome, gims berniukas ar mergaitė, todėl negaliu tau parašyti, kuo tu būsi - dėde ar teta. Sakė, kad jei gims mergaitė, tai pavadins kaip mane. Man atrodo, keistas noras savo dukterį vadinti Mama. Su tavo broliu Petru buvo nutikusi keista istorija. Jis užtrenkė mašinos dureles, o raktai liko viduje. Jam reikėjo 10 km eiti namo atsarginių raktų, kad galėtų mus išleisti iš mašinos. Jei Airijoje sutiksi mūsų kaimynę Liudą, perduok jai linkėjimus. Jei nesutiksi, nieko jai nesakyk. Tavo mama. P.S. Norėjau tau atsiųsti šiek tiek pinigų, bet jau užklijavau voką. ''

Geros nuotaikos dozė garantuota;DDD

2009 m. spalio 17 d., šeštadienis

Šiandien buvau pirmoje paskaitoje. Man labai patiko! Tikiuos, nepakeisiu nuomonės ir vėliau.

2009 m. rugsėjo 27 d., sekmadienisHm... Tai ką? Reik aprašyt savaitgalį. Aš labai laiminga! Nuostabu! Pasirodo, kai nematau tavęs, esu 100 kartų laimingesnė. Jėga!!!
Penktadienis: uhu! Smagumėlis. Dėkoju, merginos! Buvo linksma. Visų pirma - pirtis. Eglė - raudonas pomidorėlis:D Paskui - žaidimas, kurio pavadinimo nežinau. Pasakai bet koki žodį, o kitas bando tai pavaizduot. Kiek prisimenu buvo: avarija, rujojantis katinas, tarakonas, vaikinas - fyfa:D Vėliau - arbata ir pokalbiai. Temos: klasiokai, dietos, bernai :D Na, kaip visada :D Labai džiaugiuos, kad turėjau progą pabendraut su Astuliu:* O kad dažniau taip...
Šeštadienis: kaimas ir grybai :D žodžiu, grybavom. Buvo atvarius tokia kieta tėčio pusesserė. Ji dalyvauja raliuose. Kartu atvyko ir kažkoks neaiškus vaikinukas:D 19m, beveik blondinas, akių nemačiau, labai kalbus, labai... Beveik vien jis ir šnekėjo. Dar labai daug juokėsi. O juokas žiauriai gražus:) Nuosprendis - mielas...:) O vardo net nežinau :D Labai patiko, kad ir jis varo į ralį. Norėčiau...;)
Sekmadienis: keliamės 5h ryto ir varom į pajūrį. Prisipirkom žuvytės (mm), prisifotkinom, parelaxinom, prisižiūrėjom žiauriai gražių - kaituojančių vaikinukų (20-25m). Dar buvom Ventės rage, nors aš jau esu buvus. Grįždami važiavom pro Panemunės pilis ir visas visas aplankėm. Suabejojau savo noru studijuot teisę... Taip užsimaniau studijuot archeologiją... Juk tai taip įdomu! Vaiksciojau viduje ir įsivaizdavau kaip seniai seniai princesės lakstė po menes;DD Taigi, savaitgalis buvo žiauriai geras!
2009 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

Laiškas

Meile,

Kažkada buvo gera... Kodėl viskas, kas džiugina, baigias? Sakai, likimas?
Man liūdna.Labai. Kiekvieną kartą, prisiminus tave, man suspaudžia širdį. Blogiausia, kad esu bejėgė. Nebepriklausau sau.
Kai sutinku tave, noriu išgirst tavo balsą, pamatyt pačias gražiausias pasauly akis...
Žinau, kad aš tau nerūpiu. Kad aš tau - niekas. Neseniai tuo įsitikinau, o iki tol, maniau, kad abu esam nedrąsūs. Noris verkt. Tau, turbūt, juoktis?
Rašau tai, ką jaučiu ir dabar, jei būtum šalia, nebijočiau žiūrėt tau į akis, pasakyt kiek daug man reiški. Negaliu išmest tavęs iš savo minčių. Bet privalau susitaikyti su esama padėtim. Ne visada būna taip, kaip norim.
Tikiu, kad tau į visa tai nusispjaut. Taip pat, žinau, kad niekada gyvenime neskaitysi šio laiško. Tau aš neįdomi . Man labai liūdna. Pati kalta. Taip ir turėjo būt.
Viskas, ko noriu, kad tu būtum labai laimingas.

Amžinai tavo,
Eglė

2009 m. liepos 22 d., trečiadienis

SKORPIONAS (spalio 24 – lapkričio 22)
“Apie tuos, kurie pabunda pavakary…”
Stichija: VanduoPlaneta: MarsasDiena: antradienisDevizas: Aš geidžiuSpalva: raudonos spalvos atspalviaiAkmuo: akvamarinas, karbunkulas, koralasSkaičius: 9Tinkami partneriai: Žuvys, Vėžys, Šaulys, Ožiaragis, Mergelė, Svarstyklės.Netinkami partneriai: Vandenis ir Jautis.
Skorpionas – pats paslaptingiausias ir prieštaringiausias Zodiako ženklas. Paprastai uždaro būdo, tačiau viduje kunkuliuoja stiprios aistros. Jausmingumas, emocionalumas ir intuicija jame puikiai dera su karingumu, analitiniu mąstymu ir geležine valia. Viską, ko imasi atlieka nepaprastai aistringai, nepripažįsta jokių kliūčių ir visada eina iki galo. Gėris ir blogis Skorpionui labai reliatyvios sąvokos. Savo tikslų siekia beatodairiškai ir su didesne energija nei visi kiti ženklai kartu. Mano, kad tikslas pateisina priemones. Taip pat jis turi stiprų savininkiškumo jausmą, yra pavydus, kerštingas, kartais net destruktyvus. Įskaudintas ir išduotas gali nešiotis nuoskaudą daugybę metų ir netikėtai smogti į jautriausią priešininko vietą.
Neverta Skorpionui meluoti, jis visada supras tiesą. Visi Skorpionai nekalbūs ir dažnai vadovaujasi tik jiems vieniems suprantama logika. Žinios jiems reiškia valdžią ir pranašumą, todėl yra linkę daug ką nutylėti ir laikyti paslaptyje.Kita vertus, Skorpionas turi paslaptingos, sunkiai suvokiamos traukos. Jo žvilgsnis skvarbus, veriantis, net hipnotizuojantis. Skorpionai dievina mistiką ir viską, ko negali suvokti protu. Kiekviena moteris Skorpionė truputi ragana, kurios kerams neatsispirs joks vyras.

2009 m. birželio 20 d., šeštadienis

Kai kurie gyvenime patirti jausmai įsirašo neištrinamu rašalu,daugiausia gali tikėtis,kad metams bėgant tas įrašas truputį nublanks.
Aš noriu, kad nors dalelė to skausmo, kurį tu jauti kiekvieną dieną, išnyktu su šios nakties žvaigždėmis. Noriu, kad tau nebeskaudėtų. Noriu to, nes esu velniškai didelis savanaudis, ir žinau, kad kai tu verki, aš noriu mirt kiekvieną sekundę vis iš naujo... Aš noriu, kad niekad nepaliktum. Nes pavargau kiekvieną dieną atsisveikint. Aš noriu, kad pasaulyje liktumėm mes dviese. Nes abu juk žinom, vienas be kito numirtumėm vidui.
Dabar pusė pirmos. Mano langas praviras. Girdėti varlių kvarkimas. Jei atvirai, tai nieko gero. Jaučiuos kaip pamiršta daina. Viskas tuo ir pasakyta... Pamiršta daina.
Kažkas pasibeldė į mano širdį. Ir įėjo. Aš įleidau, kažkodėl nesipriešinau. Tai Jis. Tas jausmas, mano laimė. Myliu ir vėl Myliu. Aistra ir ugnelė akyse sužibėjo...Bet...Praėjo pro šalį.... Išėjo... Išėjo ir išsinešė dalį manęs kartu su savim. Prašau, susiprask. Labai prašau - eik ir nebesigręžiok atgal, nebeplėšyk manęs... Aš nekovosiu. Jau seniai padėjau ginklus. Nors kažkada buvau pasiryžus mirti dėl to, kas man brangu. Jei tikrai tai buvo brangu abiems, o ne vien man, tu įvertinsi tik tada, kai prarasi. Aš matau. Suvokiu tai. Dabar mano veidu rieda karštos karštos ašaros. Jos eina iš pačių širdies versmių, jos nuoširdžios. Daugiau tokių nebebus. Dėl tavęs tikrai nebus. Ne. Viskas. Gal tai mano klaida, gal tavo, turbūt - abiejų.
Dieve, man taip reikėtų ko nors šalia, bent šiuo metu, kad suprastų, nuramintų, pasakytų, kad pasielgiau gerai. Jei tik galėčiau ramia širdim užmigt, žinodama, kad nesigailėsiu. Žinau - neberasiu tokių akių. Gal kvaila buvo tave sapnuot ir sau meluot... Per daug idealu viskas buvo, kad būtų tikra.
Aš tavęs negaliu išvaryt iš savo širdies, kad ir kaip norėčiau. Ateik, kai ašaros per skruostus bėgs, kaip kad man šią naktį, ir kai gyvenimas sugrius,kai gyvent nebemokėsi ir pasikelt nebegalėsi.
Būna akimirkų kai ta meilė virsta dulkėmis. Bet joks vėjas jų neišnešios. Jos visada bus per sunkios skristi, vėliau jos vėl prilips prie manęs. Fui. Dabar nekenčiu kiekvieno besišypsančio žmogaus. Ir tai tavo nuopelnas. Prisimink tai ir lai kiekvieną kartą tau suspaudžia širdį...

2009 m. birželio 17 d., trečiadienis

Ak, mano mylimas žmogau... Kodėl taip elgiesi? Man liūdna dėl tavęs. Mano meilė susirgo. Ir, deja, ši liga nepagydoma. Kad ir kaip priešinčiaus, jaučiu, jog atėjo pabaiga. Galbūt ją jau seniai jaučiau, bet tam priešinaus... Kaip norėčiau, kad viskas būtų buvę kitaip.
Bet, deja, nebuvo lemta. Žinai, džiaugiuos, kad paskutinį tašką uždėjai tu, nes aš nebūčiau sugebėjus. Esu per daug sentimentali.
Dabar labai skauda kažkur ten viduj, panašiai toj pusėj, kur yra širdis. Nepakenčiamai skauda... Kartais skausmas būna toks stiprus, kad prarandu sąmonę ir vėl noriu pabandyt iš naujo, kad tik dingtų tas skaudulys. Pasidaro nepakenčiama, kai prisimenu mūsų juoką, pokalbius... Taip norėčiau, kad visa tai grįžtų. Nesvarbu, jog žinau, kad tai neįmanoma.. Taip, neįmanoma, jau paspaudei delete ir pamažu tu esi trinamas iš manęs, mano širdies, mano minčių. Procesas nebesugrąžinamas..
O kad galėčiau išsiverkt, išsikalbėt... Mano ašarų dėžutė jau seniai išdžiuvo, o pokalbiai... Ko jie verti? Nieko! Iki šiol tylėjau, tad neverta pradėt šnekėt, kai viskas baigta. Viską sėkmingai išgyvenau savyje... Žinai, mūsų istorijos pabaiga nėra tragiška. Ne. Ji pakenčiama. Juk viskas baigėsi vasarą, kuomet turiu begalę veiklos ir ji, tikiuosi, man padės užmiršt tave. O kai kitą kartą susitiksim, jau galėsiu drąsiai sutikt tavo žvilgsnį be jokio meilės likučio širdyje. Tu man būsi tiesiog paprastas praeivis... Laikas viską sudėlios į savas vietas. Linkiu tau sėkmės šiam klystkelių pasauly...

2009 m. birželio 16 d., antradienis

Dalykai mane darantys laimingą :
1. Matyti tavo akis ir šypseną
2. Juoktis taip, kad skaudėtų pilvą
3. Karštas dušas.
4. Gulėti lovoje ir klausytis fortepijono muzikos
5. ''Karvutės'' saldainiai
6. Sukurinė vonia su daug kvepiančių putų
7. Pajūris
8. Staiga atsibusti ir suvokti, kad liko dar kelios valandos miego.
9. Žinoti, kad kažkas tavęs pasiilgo
Mano artimas Žmogau, ar jauti,kaip man liūdna ir skauda? Aš kaip porcelianas - kieta, šalta, ir trapi. Sulyta po lašą į žmogų, kuriuo tik mokausi būti. Kaip kūdikis,ar kaip ligonis po komos žengiantis pirmus sunkius žingsnius. Dantim kalendama ir skausmą rydama išmokau atsikelti. Dabar kaip donoro tikiuos sulaukti šanso. Kol būsi Tu, man artimas Žmogau, parklupdama, pasveikdama gyvensiu!


''Kai jis žiūri į jos juodas akis, į jos lūpas, negalinčias apsispręsti - šypsotis ar tylėti, jis supranta svarbiausią ir išmintingiausią kalbos, kuria šneka pasaulis ir kurią sugeba savo širdyse girdėti visi žmonės, dalį. Tai - Meilė: senesnė už pačius žmones, už dykumą, ir vis dėlto kaskart taip pat galingai prasiveržianti ten, kur susikerta du žvilgsniai, kaip ką tik susikirto šie du prie šulinio. Lūpos pagaliau apsisprendžia nusišypsoti. Ir tai ženklas! Ženklas, kurio jis, pats to nesuprasdamas, jau taip seniai laukė, kurio ieškojo knygose ir avyse, krištole ir dykumos tyloje.'', - ''Alchemikas''.
Gulėti ir klausyti lietaus kritimo į langa, žiūrėti kaip žemyn krenta lašai, bet jie taip tavęs ir nepasiekia.Begalybė minčių pešasi galvoje, ir nežinai kur dėtis.Nežinai kurį kelią pasirinkti, kuo tikėti, ką mylėti.Galvoji apie vasarą, apie draugus.Apie tuos kuriuos prisirakinęs, ir tuos kurie laikosi vos už plonytės gijos, ir bet kada gali atitrūkti..Žmonės, jų balsai,Padarytos klaidos iš kurių niekada nepasimokai..Ir taip liūdna, nes niekas nekrypsta į gerąją pusę, nors vasara.
Nes kai taip galvoji tik dar blogiau, o jei dar ir užrašai, tai jau išvis..

2009 m. birželio 13 d., šeštadienis

Пусть в сердце моем
ты будешь всегда
я помню о том,
каким был серый мир без тебя
я живу только тобой,
я учусь верить и ждать,
ты моей стала звездой
одной тебе хочу я сказать:
я с тобой смогу о чем-то главном мечтать
и выше неба к солцу взлетать
твои ладони к сердцу прижатья стобою,
но ветер знает ты не моя
твоя улыбка не для меня,
но я,
тебя любимая буду ждать
ты где-то в далимеж нами моря
за краем земли любовь слезинкой тает моя
ты как свет даришь теплопомню
я голос роднойпусть сейчас
ты далекои никогда не будешь со мнойя
с тобой смогу о чем-то главном мечтать
и выше неба к солцу взлетать
твои ладони к сердцу прижатья стобою,
но ветер знает ты не моя
твоя улыбка не для меня,
но я,
тебя любимая буду ждать...


Ši daina man primena tave.

2009 m. birželio 9 d., antradienis


Nuostabus vakaras. Vienas nuostabiausių mano gyvenime. Džiaugiuos, kad turiu tokią nuoširdžią draugę. Gerbiu tave už tai, kad nepadlaižiauji ir neguodi kaip kiti. Sakai taip, kaip yra. Atsimenu, kai dainavom: ''senas smuikas atsiduso, vėjas vėl stygas užgaus, ką davei tas viskas mūsų daug išsinešam brangauuuuss''. Pažiūrėjom viena į kitą ir tu paėmei mano ranką, tada prisiminiau vieną posakį: "Tikras draugas tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį''. Dėkoju, kad neleidai man pravirkti... Lauksiu tavęs Žiežmariuse, mieloji.

2009 m. birželio 6 d., šeštadienis

Mokyklos himnas „Muzika“
Šiandieną mes išeinam ir niekad nebegrįšim,Nebent kada dar gatvėj netyčia susitiksim.Mes daug ko čia išmokom ir niekad nepamiršim,Gyvenime naudosim ir dar kitiems priminsim.
Pried: Muzika - ne tik garsų pasaulis Muzika sušildo tartum saulė. Muzika parodo tavo veidą, Muzika - gyvenimas ir meilė.(2 kartus)
Šiandieną mes išeinam, be muzikos neliksi, Kitus mokint pradėsim ir patys nepamiršim.Kai bus labai, labai negera tau ir tavo draugui,Į muziką sugrįžki ir gyvenki vėl iš naujo.
Pried: Muzika - ne tik garsų pasaulis Muzika sušildo tartum saulė. Muzika parodo tavo veidą, Muzika - gyvenimas ir meilė.(2 kartus)

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis

III. MOKYTOJAI

Psichologinės savybės.
Lankstūs, mokantys laviruoti, altruistai. Ramūs, meniškos sielos, įžvalgūs, jaučia stiprų ryšį su gamta.Kūnas. Raumeningi. Paprastai vidutinio ūgio. Abiejų rankų rodomasis ir bevardis pirštai dažnai skiriasi. Platus žandikaulio kampas, pirštų antspaudai – žiedų formos. Stipriai jaučia skonį.Kraujas. Dažniausiai antra (A), rečiau ketvirta (AB) kraujo grupė. Rezus (Rh) – teigiamas.Žymiausi atstovai. Abraomas Linkolnas, Björk, Che Guevara.Credo. „Gal galėtumėte visi pasitraukti į šoną“?Stipriosios savybės. Puikiai prisitaiko bet kokioje aplinkoje, dvasingi. Tolygiai sensta, yra fiziškai stiprūs ir lankstūs.Silpnosios savybės. Jautri virškinimo sistema, didesnė tikimybė susirgti onkologinėmis, infekcinėmis ligomis.Mityba. Rekomenduojamas augalinis bei japonams būdingas maistas: žalioji arbata, sojų produktai, žuvys, ryžiai. Tai tipiški vegetarai. Reikėtų vengti mėsos – dėl mažesnio skrandžio rūgštingumo ji sunkiai virškinama, todėl tunkama. Nuolat valgant pieno, mėsos produktus, žarnyne padaugėja organizmo netoleruojamų bakterijų, todėl gali kilti virškinimo, imuninės sistemos problemų.Maisto papildai. Vitaminai pagal kraujo grupę, vitaminas B 12, kvercetinas, gudobelių ekstraktas.Mankšta. Ramūs, atpalaiduojantys fiziniai pratimai (joga, taiči, pilates, cigun).

2009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis

Mano mėgstamiausieji.

http://www.8notes.com/members/496.asp?ftype=mp3
http://www.8notes.com/members/262.asp?ftype=mp3

Kas yra šiuolaikinė dvasinė meilė?

Meilė. Ar ne per dažnai šiuolaikiniame pasaulyje tariamas šis trapus žodis? Ar nenuvalkiojamas? Kuo giliau žvelgiu, tuo daugiau blogų dalykų pastebiu.
Meilė, pasak šiuolaikinio jaunimo,- tai laikinas susižavėjimas, fizinis potraukis. Kaip šlykštu girdėti tokį požiūrį! Blogiau ir būti negali. Siaubinga. O ko gi galima tikėtis iš visuomenės, gyvenančios ''stresuojančiame, depresuojančiame'' pasaulyje? Kai tėvai rūpinasi tik finansiniu atžalų aprūpinimu, visai nekreipdami dėmesio į skurstantį ir badaujantį vaiko dvasinį pasaulį. Taip ir gimsta internetinė meilė.
Tai dar viena problema, kodėl meilė tapo banalybe. Vis daugiau jaunimo ''įsimyli'' nė vieno ar vos keletą kartų matytą žmogų ir taria jam: ''myliu tave''. Graudu. Kokia meilė gali būti tarp žmonių, nebendraujančių realybėje? Tai nenormalu. Iškreiptas meilės įsivaizdavimas skurdina žmogų, paverčia jį neįdomiu, banaliu, nes nebeprisiimama atsakomybė už ryšį su kitu asmeniu.
Užsidariusi savyje, savimi mintanti, nieko kitiems neduodanti ir niekuo nesirūpinanti meilė pasmerkta žlugti. O po nesėkmingų santykių jautresnės psichikos jaunas žmogus palūžta: įniksta į kvaišalus, suserga depresija, o tai veda į savižudybę.
Manau, paauglys, neturintis patirties ir žinių apie meilę, besisemiantis jų iš internetinių puslapių ar tariamų draugų su patirtimi, o ne iš suaugusiųjų, tėvų, knygų - dažnai apsirinka, maišo meilę su įsimylėjimu, potraukiu. Meilė - tai ne aistros blyksnis tarp dviejų žmonių; yra didžiulis skirtumas tarp įsimylėjimo ir meilės. Meilė - veikiau būsena, davimas, o ne potraukis, kaip yra įsimylėjimo atveju. Meilė - santykis su visuma, o ne su pavieniu žmogumi.
Meilės reikia ieškoti savyje, ją brandinti. O kokią meilę vienas kitam gali pasiūlyti hormonų audras išgyvenantys penkiolikmečiai, kurie patinkantį žmogų vertina ne pagal vidų, o pagal išorinį grožį? Jaunimas stengiasi meilę įžvelgti kito žmogaus išorėje ar gražiame žodyje, nežinodami, kad geriausias ir pats gražiausias dalykas pasaulyje negali būti nei pamatytas, nei išgirstas. Jį galima pajausti tik širdimi.
Kaip manot? Smagu suprasti, jog lig šiol visas gyvenimas buvo tik farsas? Tariami draugai, tariamos linksmybės, tariami nuoširdūs žodžiai, pokalbiai?
Galiu pasakyt tik viena - noris vilku kaukt. Kaip šlykštu suvokti, kad garbinai žmones, kurie iš tavęs juokėsi. Visą tą laiką. Visą tą laiką, kai kalbėjau nuoširdžiai. Ir kaip po tokių dalykų įmanoma pasitikėti žmonėmis, atverti jiems širdį? Verkiu. Taip, Eglė Morkūnaitė turi jausmus ir moka verkti!!! Esu žmogus, ir niekas, kas žmogiška, man nesvetima. Kad ir kaip jums, šunsnukiai, sunku tai suvokti!!!
Po tokių akibrokštų nieko nesinori. Tik užsisklęsti ir pasitikėt tik savimi. Būti vienumoje, ramybėje, tyloje.
Dėl visko dabar kaltinu tik save. Pati buvau kvaila idealistė, kuri tuščiai garbino žmones. Prisimenu, kai sakiau, kad niekada neturėjau tokio artimo žmogaus. Tai ir buvo problema, kurią, maniau, galiu lengvai išspręsti. Jau buvau susigyvenusi su savimi, mokėjau tyliai džiaugtis savais džiaugsmais, liūdėti dėl savų skausmų. Ir štai vieną dieną atsirado žmogus, kuris atseit mane suprato, palaikė. Įsileidau jį į savo širdį, o kas toliau? Po pirmos nelaimės dingote, tiesa? Tiesiog štai taip ėmėte ir pasišalinote. Radote kitą naudingą auką. Prašau! Džiaukitės iki valiai, tik neužsprinkite tokiu ''nuostabiu'' gyvenimu!
Kad ir kaip būtų sunku, aš nieko neteisiu. Žinau, kad anksčiau ar vėliau aš vėl atsistosiu. Vėl laimingai gyvensiu. Nes pats laimingiausias žmogus yra tas, kuris pats sau yra šeimininkas ir kuris savyje turi viską, ką vadina savo nuosavybe.

Ar išorinis grožis pakeičia žmogaus sielą?

"Nebūk saldus - nuris, nebūk kartus - išspjaus"- rašoma vienoje lietuvių laudies apysakoje.
Perskaičius visą Oskaro Vaildo kūrinį "Doriano Grėjaus portretas", kyla daugybė minčių. Nejaugi žmonija taip nusirito iki to, kad išorinis grožis lipa ant pjedestalo, o žmogaus vidus, kuris kartais būna daug kartų gražesnis, išgyvena renesansą? Kaip tai nutiko? Kas turėjo taip sukrėsti žmones, jog jie atsigręžė į laikinus dalykus?
Klausimų daugybė, o atsakymų - dar daugiau. Juk žmonių pasaulyje milijardai, o kaip žmogus - taip skirtinga nuomonė. Todėl negalima vienareikšmiškai atsakyti jog pakeičia grožis sielą ar nepakeičia. Aš manau, jog tik paparasta siela aiškiai atsispindi savo išorės veidrodyje, o stipri turi daugybę pakankamai storų lukštų, kurių dabartinė visuomenė nesureikšmina. O gal tiesiog tingi ar bijo pažvelgti nuodugniau, giliau? Juk daug paprasčiau pažvelgti, priklijuot etiketę "Negražus" ir taip lyg konvejeriu.
Turime pripažinti, jog smulkūs dalykai iš tiesų yra smulkūs, tačiau neatsižadėti savęs ir smulkmenose yra tikrai didu. Juolab šiuolaikiniame pasaulyje, kurį jau užvaldė didybės manija. Žmogus nebesugeba pabūti vienas su savimi. Nori pabėgti, nes bijo suprasti savo klaidas, iškreiptą žmogaus išorės ir vidaus vaizdavimą.
Ir vis dėlto, kaip galėčiau atsakyti į šį esminį klausimą? TAIP. Tik taip. Nes gražus žmogus pats tai suvokdamas naudojasi savo išvaizda, taip skurdindamas savo vidų.

Ar verta svajoti?

''Svajonės. Ką su jomis veikti? Arba jos būna trumpos ir liūdnai baigiasi, arba tampaisi jas su savimi visą gyvenimą.''
Kodėl maži vaikai taip mėgsta svajoti? Kurti neįtikimiausias iliuzijas ir tikėti jog jos gali išsipildyti? Kodėl suaugusieji neleidžia sau svajoti?
Tai galima paaiškinti tik taip: su kiekvienu gimtadieniu, pūsdami žvakutes ant torto, vis dažniau pagalvojame: ''Ar verta svajoti?" Juk kiekvienas žmogus bent kartą gyvenime liūdėjo dėl neišsipildžiusių svajonių.
Sudužusi svaja - tiltas į neviltį, vienatvę. Ir tik labai stiprios dvasios žmogus gali nepalūžti. Kuo žmogus dvasingesnis, tuo geriau sugeba būti vienas pats su savimi, su savo jausmais, išgyvenimais.
Ištraukti iš širdies sudužusios svajonės šukes be galo sunku. Ilgai neįmanoma suvokti, kad likai tuščias, sudaužytas, betikslis. Tai paaiškina, kodėl žmogus nebenori svajoti. Juk nesinori bristi į tą pačią upę antrą kartą. Juolab žaizdos dar nebūna išgiję (kai kurios lieka atviros visą gyvenimą) ir nebenorime vėl kęsti t0 paties skausmo. Juk su kiekviena žlugusia svajone, žlunga ir dalis žmogaus. Jis nori užsisklęsti savyje. Manau, tai yra gerai. Nes tos žaizdos neįmanoma išgydyti gyvenant prisiminimais ar ieškant pagalbos iš aplinkinių. Būtina viską išgyventi savyje, liekant vienumoje, ramybėje.
Išsipildę svajonės dažnai padaro meškos paslaugą. Žmogus jaučiasi visagalis ir nesusimąsto, kad galėjo būti ir kitaip. Ilgainiui ima kurti nerealistiškiausias svajones, o joms žlugus nebemoka gyventi: verkia, blaškosi, dramatizuoja. Nesuvokia, kad svajos gali žlugti.
Nėra vieno, tinkamo visiems atvejams, posakio. Kiekvienas žmogus privalo vadovautis savo protu ir širdimi. Tik taip bus priimtas teisingas sprendimas. Ne veltui sakoma: "Žmogus pats savo likimo kalvis".

2009 m. gegužės 18 d., pirmadienis

Taip. Nežinia žudo lėtai lėtai... Lyg nuodai, kurių poveikį jauti taip lėtai, kad gali suprasti jog atėjo pabaiga. Paskutinės tavo gyvenimo minutės. Koks beprasmis padaras tuomet jauties. Verki ne dėl to, kad išeisi pas Dievulį. Ne. Verki dėl to, kad mirties valandą prisimeni visus blogus dalykus, kuriuos esi padaręs. Visus žmones, kuriuos esi įskaudinęs ir žinai, kad jau nieko nebegalėsi pakeist. Tas bejėgio jausmas varo į neviltį.
Cha. Dabar tik juokas ima permasčius visus šių dienų įvykius. Kvailas yra tas žmogus, kvailas. Lyg užsispyrus ožka kartoju jog esu tokia, kokia esu ir viskas! Niekas negali manęs keisti... Kam išvis reikalingi tie principai? Negi iš jų susideda gyvenimas, laimė, džiaugsmas, meilė?! NE!!! Tai kam visa tai? Nesakau, kad reikia būt visiškai bukam ir leistis žeminamam. Bet nereikia ir aukų iš savęs daryti. Kur bus tie principai, kai stovėsim prie mylimo žmogaus karsto ir verksim kruvinom ašarom? Bus 100 kartų sunkiau, kai žinosi, kad nepadarei visko, kad tas brangus žmogus būtų laimingas. Va tada viską suprasim, tik bus per vėlu...
Ir kodėl žmonės taip susireikšmina? Kodėl mano, kad kiekvienas žodis, kurį pasako kitas yra apie juos? Nesuprantu. Skaudu, kai žmonės, kuriuos laikai savais saulės spindulėliais, atsuka tau nugarą ir nebešneka. Vos po pirmo barnio viskas nubraukiama lyg nieko ir nebūtų buvę... Lyg visas kartu praleistas laikas būtų buvęs sapnas su prasta pabaiga.
Mane erzina žmonių reakcija į atsiprašymą. Kai atsiprašai, kai tikrai nuoširdžiai atsiprašai, atveri savo širdį ir parodai visus slapčiausius jos užkaborius, visas žaizdas. Tai būna be galo sunku. O kai žmogus nusispjauna į tai ir neperlipa per savus principus, jauties lyg konteinerį šiukšlių kas supiltų į tą ertmę... Žinokit - atsiprašyt yra 100 kart sunkiau, nei atleist. Nes žmogus - toks padaras, kuriam nusižeminus prašyt atleidimo, tai tas pats lyg šokt iš lėktuvo be parašiuto. Nežinia tiesiog žudo.

2009 m. gegužės 17 d., sekmadienis

Ašaros. Kokios dažnos jos, šiomis dienomis. Kaip gaila baigt muzikos mokyklą. Vos tik pagalvoju apie tai, kad daugiau nebus tų akimirkų, kai kartu juokėmės, dainavom, jaudinomės... Gaila... Man be galo gaila viską palikti. Skaudu skirtis su žmonėmis, su kuriais praleidom 8 metus ir žinot, kad viskas baigėsi.
Akivaizdu, jog šis mėnuo, mano gyvenime, yra didžiulių pokyčių metas. Baigėsi draugystė, baigėsi muzika... Tačiau atradau nuostabią draugę, kartu atradom abiems įdomią veiklą. Ir kas gali pasakyt, kuris etapas buvo geresnis? Manau, niekas. Nes aš pati to pasakyt nesugebėčiau. Visgi, Dievulis mane myli, nes neleido priimt skuboto sprendimo ir atvėrė akis. Leido pažint artimus žmones. Šiam laikotarpiui dar reiktų dviejų dalykų, kurie paverstų mano gyvenimą pačiu nuostabiausiu.. Bet, lai tai lieka MŪSŲ paslaptimi;)
Džaugsmas. Didžiulis džiaugsmas mano širdyje. Seniai buvau tokia laiminga. Supratau, jog laimė yra kažkoks labai keistas, mums, paprastiems žmonėms, sunkiai suvokiamas dalykas. Šįkart mano laimės spindulėlis, esi tu, mano mieloji. Dėkoju Dievui ir visoms aukštesnioms jėgoms, kad leido man pažinti tave. Tu esi nerealiausias žmogus, kurį pažįstu. Gerbiu tave dėl to, kad pažinodama mane aštuonis metus, sugebi šypsotis. Kaip aš turėdama tokį nuostabų žmogų savo širdyje (tikri draugai patalpinami joje) neįvertinau to? Na, bet nereikia gailėtis, reikia džiaugtis tuo jog tą vakarą atradau tave.
Niekada nepamiršiu, kai mes, mano mieloji, verkėm. Apsikabinom ir verkėm, verkėm... Nepamiršiu ir tavo žodžių: "Tu šios dienos negalėsi gyventi be vakarykštės. Tu šiandien gyvensi su vakar diena. O kadangi taip bus ir toliau, kasdien šiek tiek stebėsies, tarsi tai patirtum pirmą kartą - ir kas dieną dėkosi, kaip dėkojama atsisveikinant, nes juk tai ir yra atsisveikinimas: juk šią dieną - taip, šią dieną - tu gyveni paskutinį kartą''. Tai buvo nuostabiausias dalykas mano gyvenime. Verkiau ir verkiau, o daugelis nesuprato, kodėl. Aš verkiau, nes tas stebuklas, tas jausmas, kai esi laukiamas, draugiškai sutinkamas...tas jausmas, jis nerealus! Ir staiga, staiga viskas dingsta, lieki lyg prarajoje. Verkiau, nes niekinau save dėl to, kad per vėlai supratau, koks nuostabus tu žmogus. Priimi mane tokią, kokia esu.
Kvaila buvau, ieškodama kažko artimo ir neįvertindama to, ką turiu. Tu vienintelė žinai viską viską apie mane. Atsimenu, kaip išpildei mano slapčiausią svajonę, nors apie ją nė nežinojai... O kaip gi kitaip? Niekas negali manes suprast geriau, nei tu. Tu pati viską patyrusi savo kailiu. Koncertų drebulys, prieš egzminus pilve skraidantys drugeliai, mylimo žmogaus abejingumas, skrydžio jausmas, kai sėdi ant žirgo... Prisimenu, kai sodinau tave ant savo Juoduko, ir tu ištarei: "Pasitikiu juo''. Gal kitiems tie žodžiai nieko nereiškia, bet man tai įstrigo giliai širdyje, kaip Juoduko pripažinimas, kaip pasitikėjimas juo ir manimi. Tai nuostabus jausmas, kai kitas žmogus pripažįsta tai, kuo gyveni kasdien. Žaviuosi tavimi dar ir dėl to, kad norėjai pajusti tą jausmą, apie kurį tiek kalbėdavau. Tu esi patyrusi viską, ką ir aš. Tai nuostabu, nes kitam žmogui gali valandu valandas pasakot, jis lingsės galva, bet nieko neįsivaizduos. O tu...
Dabar suprantu, ką reiškia posakis: "Dievas užveria duris, bet atidaro langą". Su vienais žmonėmis bendravimas nutrūksta, o kitus atrandi. Skaudžiai išgyvenu praradimus, nes esu labai prieraiši. Galiu kentėt to neparodydama, besijuokdama. Bet kad ir kaip būtų gaila, aš negaliu žemintis ir lyst į akis. Taip, durna, debiliška nuomonė ar charakteris, bet jis mano! O savęs atsižadėt nežadu.
Dėkoju tau, mieloji, kad esi mano gyvenime...:)

2009 m. gegužės 13 d., trečiadienis

Nesąmonė. Viskas vien nesąmonės. Nesuprantu kaip žmonės gali viską vien per vieną akimirką imti ir nubraukti? To tiesiog nesuvokiu. Gal geriau būtų pašnekėti akis į akį, bet žinau, kad nepasakyčiau visko taip kaip noriu.
Nejaugi įmanoma taip stipriai klysti dėl žmonių? Mano nuomone, tikri draugai žiūri tau į akis ir mato tavo sielą. Juk aš turiu teisę pykti ant man brangių žmonių. Ir jei jie iš tiesų vertina mūsų draugystę, leidžia visą pyktį sukramtyti ir nuryti. Tiesiog iškenčia tas visas nesąmones. Juk visas gyvenimas yra nykstanti akimirka. Todėl visiškai nesuprantu kai žmonės pykstasi, o prie karsto verkia. Krokodilo ašaros. Dabar suprantu tik tiek, kad aš per ilgai buvau viena, be pažįstamų, be draugų, todėl nebemoku elgtis juos turėdama, nebemoku jų saugoti. Akivaizdu tik viena, kad jei kokį žmogų iš tikrųjų labai vertini, šitai nuo jo reikia slėpti lyg nusikaltimą.
Tokia jau aš esu, mielieji. Tad, manau, tai pirmas išbandymas. Jei dėl mano nuotaikų ar pyktumų viskas tiesiog ''užrišama'', tada jau atleiskit, bet mums nepakeliui. Taip, gal ir kvailas mano pyktis. Gal. Aš sutinku jog mano charakteris ne auksinis, bet savęs juk nepakeisiu, o ir nenoriu to daryti. Manau, vakar atsivėrė senos žaizdos, viskas susidėjo į krūvą ir štai - bumpt! Gal per daug norėjau, per daug tikėjaus, idealizavau žmones, nors pasaulyje tobulybių nėra. Juk kiekvienas gyvena už save. Taip pat kaip ir aš. Neveltui sakoma, jog skorpionai viską kaupia savyje, o kai nebelieka laisvos vietos, gali visą savaitę lieti pykti kol vėl ištuštės.
Ne, nesiruošiu pykt taip ilgai. Juolab ir savo kaltės matau. Žinot kaip sakoma? Didelėje kančioje maži skausmai atrodo beveik nejuntami, ir priešingai, kai likimas neskiria didelės kančios, mus kamuoja net menkiausi vargai ir nemalonumai. Turbūt tai tinka man. Esu dramų karalienė. Kartais per daug tirštinu spalvas...

2009 m. balandžio 28 d., antradienis

Žinot, sakoma jog besišypsančios lūpos kartais kenčia daug labiau, nei ašarojančios akys. Kuo dažniau tai prisimenu, tuo labiau įsitikinu jog tai galiu pritaikyti sau. O ir ašaros šį kartą keistos. Ne tokios kaip visada. Jos karštos. Matyt todėl, kad skverbias iš giliai giliai, iš ten kur dar niekas nėra buvęs. Iš žmogaus širdies. Iš mano širdies. Iš tos pačios širdies, kuri verkia daug dažniau, nei akyse gali pamatyti.
Dabar man nebeatrodo jog verkiu dėl menkniekių. Man svarbiausia, kad žinau jog be ašarų nepažinsiu savęs, be jų nebus manęs. Ir vis dėlto, kiek daug gali vienas eilėraštis... Jis atspindi visą mano gyvenimą, o kartu ir nieko nepasako. Kažkam gal tai tik nevykęs bandymas prasimušt į meno pasaulį, o man tai - viskas, visas gyvenimas. Supratau, kad kitaip nebus. Supratau, kad reikia atsisveikinti su sapnais, kuriuose matau tave. Tai beprasmiška. Nenoriu susikurti kvailų iliuzijų, juolab jau ir metai ne tie, kad tikėčiau pasakomis. Keistai parašiau, kaip kokia senė. Na, ir? Ir kam nuo to sunkiau ar lengviau? Niekam! Argi nejuokinga? Gyveni, žmogau, tam, kad suprastum, jog atėjai vienas į šį pasaulį, vienas ir išeisi.
Šiąnakt neužmigau. Neįstengiau. Susapnavus tave. Tavo žvilgsnį. Tas akis. Buvo nuostabu, kol nepabudau. Taigi, tas sapnas, ta iliuzija atėmė visą praeitą naktį. Bet aš laiminga, nes pagaliau atrakinau tą smegenų dėžutės vietą, kur buvo įkalintos su tavimi susiję svajonės. Nuostabu.
Aš nevertas
Švelnių
Tavo žodžių,
Nei to ežero,
Pilno žvaigždžių.
Aš –Toks vienas.
Velnioniškai
Vienas,
Pasiilgęs zvilgsnio
Tavo ruduju akiu.
Aš nevertas,
Aš daug ko
Nevertas.
Amžinai
Amžinai
Neramus.
Ir ne vieną Tave
Aš prisimenu kartais,
Kai brendu naktimi
Į svajonių namus.

2009 m. balandžio 17 d., penktadienis

Elementarus gyvenimo tarpsnis.

Kaip dažnai šiomis dienomis rašau. Net pačiai keista. Bet viskas tiesiog liejasi ir liejasi. Iš širdies. Iš tuščios, išdžiuvusios širdies. Liūdna. Nenormalu. Vos prieš porą valandų buvau tokia laiminga... Bet prieš tas pačias porą valandų pajutau liūdesį. Jis sukaustė mano širdį ir nebepaleidžia. Neatrakino jos net tada, kai mačiau patį nuostabiausią dangų.
Nemyli. Niekas nemyli. Pajutau tai TADA. Pajutau, kai girdėjau TUOS žodžius. O gal ne. Gal kai supratau, jog mūsų niekas nebesieja. Manęs nei kiek nesutrikdė tavo žvilgsnis, tavo žodžiai. Širdis nė nekrustelėjo, nors į tavo nuotrauką žiūrėjau labai ilgai. Anksčiau nedrįsdavau dirstelėti, o dabar... Eidama namo visiškai atsiribojau nuo realybės (džiaugiuos, kad to išmokau). Negirdėjau kas ką sakė. Man nebuvo įdomu ar svarbu. Mano širdis norėjo šaukti. Nors dangus buvo toks gražus. O vakaras mielas. Supratau: širdis per daug išdžiuvusi. Ji ėmė skilinėti. Keista. Juk turėčiau jausti ramybę, kad išsivadavau nuo neįmanomų svajonių. Nuo tų vaizdinių, kurie neleido man ramiai gyventi ir leido tikėti neįmanomais dalykais.

2009 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis

Meilė??

Tiek daug norų. Tiek daug ilgesio. Tiek daug skausmo, dažniausiai paviršutiniško ir tik retkarčiais iš tikrųjų gilaus. Likimo skausmo. Gyvenimo skausmo. Tačiau tiek pat, o gal net žymiai daugiau, aplink yra meilės. Ji supa mus visur. Meilė kaip paukštis. Atskrenda kada tau jos reikia. O išskrenda, kai nebegali be jos gyventi.
Keista.. Neįsivaizduoju kodėl apie ją rašau. Gal dėl TOS šypsenos, kurią gavau dovanų iš pono D. Kaip greit svajonės nuneša mane į fantazijų pievas, kuriomis laksto įsimylėjėliai. Ne. Aš neįsimylėjau. Oj, toli gražu. Bet ta šypsena. Tik ta šypsena ir tas žvilgsnis. Nežinau kaip ir kuo, bet jis mane paveikė. Ilgai apie tai mąsčiau ir dar dabar mąstau, bet žinau, kad blogiausias būdas ilgėtis žmogaus, tai būti kartu su juo ir suprasti, kad jis niekada nebus tavo.

2009 m. balandžio 15 d., trečiadienis

Laimės paukštė;)

''Laimės paukštė - ugninė, ilgai neišlaikysi - nudegins.''
Būna akimirkų, kai atrodo, tarsi žemė susiliečia su dangumu - laimės akimirkų. Palyginus dabartinę mano būseną ir tą, kurioje būdama rašiau tuos depresiškus tekstus, tai būtų lyg diena ir naktis. Keista, tiesa? Svarbiausia, kad net pati nežinau, kas mane verčia jaustis laiminga... Visus myliu, visi man geri, mieli ir gražūs. Net ir tie žmonės, kurie anksčiau gerokai kvaršindavo galvą, dabar man atrodo lyg maži, mieli kačiukai, žaidžiantys su siūlų kamuoliukais.
Nesuprantu. Juk laimė netvindo mūsų gyvenimo tarsi be paliovos plūstanti srovė. Ji praeina ir vėl švysteli dažniausiai visai netikėtai. Ko mums reikia, kad būtume laimingi? Labiausiai, manau - laiko. Laiko pasigrožėti gėle, ją pamilti. Laiko ir džiaugsmo. Bet kokio abipusio susikalbėjimo, kurio man taip trūko. Dėkoju tai vienintelei, kuri sukuria pirmus kartus, kad galiu iki soties išsikalbėti ir žinoti, jog būsiu suprasta. Turbūt tai sudaro kažkiek procentų mano laimės:) Ačiū.
Jaučiuos laiminga nors kartu ir bijau. Juk džiaugsmas reikalauja daugiau atsidavimo, daugiau drąsos nei skausmas, nes kentėdama skausmą bent žinau kodėl jį kenčiu, o būdama laiminga jaučiuosi lyg mesčiau iššūkį nežinomai tamsumai.
Tačiau velniop tą baimę. Juk klaidų ir pažadų netesėjimų, net ir nejautrumo neišvengia nei vienas žmogus. Bet laimės mūsų gyvenime būna nepalyginti daugiau, tik bijodami patys ją sugriaunam! Bandau suprasti, noriu suprasti, kad pasaulis ne ką pastovesnis už jūros bangas. Nesvarbu ar mes kankinamės, ar džiaugiamės - viskas netrukus išblėsta. Tad ar verta bijot dėl tokių nepastovių dalykų? Manau, kad ne. Geriau džiaugtis tuo, kuo gyveni šiandien, tuo, kad šiandien tau gera, negu liūdėti dėl to, kad visa tai praeis.
Taigi, apibendrinant viską, ką norėjau pasakyti, vertėtų pabrėžti, jog gyvenimas yra nykstanti dabarties akimirka, kuria tiesiog PRIVALOME džiaugtis! :)

2009 m. balandžio 2 d., ketvirtadienis

Ko verta gyvybė?

“Ko verta gyvybė?“

Mirtis yra žmogaus gyvenimo dalis – per ją atsiveria tikroji žmogaus gyvenimo vertė ir prasmė. Tai ne tik biologinė kategorija. Mirtis – įsisąmoninta baigtis, tampanti žmogaus egzistencijos dalimi. Ji neišvengiama, todėl gyvenant reikia pasirengti mirčiai. Gyvenimo pabaiga žmonėms nepaaiškinamas ir sunkiai suvokiamas dalykas, sukeliantis įvairias baimes ir nežinomybę. Juk mirtis realybėje atrodo pakankamai grėsmingai.
Eutanazijos problema atspindi tą žmonijos vystymosi stadiją, kai žmogus imasi drąsiau ginti savo laisves. O viena iš jų – laisvė pasirinkti mirtį, laisvė išeiti iš gyvenimo pakelta galva tada, kada norisi, o ne tada, kai Dievas, likimas ar gamta pašauks. Žmogus mano turįs teisę pasirinkti gyventi ar mirti. Eutanazija yra labai artimai susijusi su žmogaus požiūriu į gyvenimą, į mirtį, į savižudybę. Žmogus leidžia, kad jį nužudytų kitas, pats nusižudo, išgėręs gydytojo paskirtą nuodų dozę, arba nepriima jam teikiamos pagalbos ir atsisakydamas gydymo renkasi mirtį. O juk didžiausia vertybė – gyvenimas ir gyvybė.
Juk mirtis, tai skausmas, kančia, o šiuolaikiškas žmogus verčiau mirs, nei kovos dėl gyvenimo. Tampame per gležni, nebesugebame, bijome įsipareigoti prieš Dievą, prieš artimuosius. Bijome skausmo, nežinomybės. Ir visa tai tik dėl noro nugyventi savo amželį lengvai ir nerūpestingai.
Manau, žmonės, kurie renkasi eutanaziją kaip būdą palengvinti savo kančias, negyveno pilno, visaverčio gyvenimo. Juk joks žmogus taip nesimėgauja tikruoju gyvenimu, kaip tas, kuris yra pasirengęs išeiti Dievo paskirtu laiku. Mes panašūs į tuos pievoje besiganančius avinėlius, kai mėsininkas akimis jau renkasi vieną ar kitą iš jų; ir mes, gyvendami savo palaimingas dienas, nežinome, kokią negandą kaip tik dabar mums rengia likimas. Todėl privalome džiaugtis viskuo, ką jis mums parengė.
Kodėl, vos užklupus nelaimei, klausiame: „Dieve, už ką man?“. Kodėl, kai būname laimingi neklausiame už ką mums ta laimė?
Kaip lengva, vos prisiartinus kančiai nusižudyti eutanazijos būdu. Juk kančia kyla iš klaidingo įsitikinimo, jog dauguma nelaimių nutinka atsitiktinai, ir todėl jų galima išvengti. Verčiau suvokti tiesą: kančia ir skausmas neišvengiami, nuolatiniai, ir tai yra gyvenimo esmė. Nereikia to bijoti.
Didžiausia žmogaus vertybė – gyvenimas ir gyvybė, tačiau šių dienų visuomenei tenka nuolat priminti šias neįkainojamas vertybes. Katalikų Bažnyčios pozicija dėl žmogaus gyvybės visada buvo aiški ir vienareikšmiška – žmogaus gyvybė yra neliečiama nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Tačiau šiais laikais vis akivaizdesnė tampa tendencija žmogaus gyvenimą prilyginti bet kokiam kitam vartojamam daiktui. Teigiama, kad žmogus yra savo gyvenimo savininkas bei šeimininkas ir gali, bei turi teisę to gyvenimo atsisakyti, kada jis tampa nebetinkamas. Bažnyčia tiki, kad gyvenimas skiriasi nuo visų kitų vartojamų produktų ar daiktų: gyvenimas kyla iš Dievo ir žmogus nėra jo savininkas, galintis elgtis kaip tinkamas. Gyvybę Dievas davė ir tik Jis ją gali atimti.
Nė vienas žmogus, savo gyvenimo pabaigoje, jei tik jis protingas ir nuoširdus, nepanorės gyventi dar sykį; daug mieliau jis pasirinks visišką nebūtį. Juk galiausiai mirtis turi nugalėti, nes mes jai priklausome nuo pat gimimo.

2009 m. kovo 15 d., sekmadienis

Žvaigždės...

Mano planetoje viskas per daug maža, tai negaliu tau parodyti, kur mano žvaigždė. Taip ir geriau. Mano žvaigždė tau bus viena iš daugelio žvaigždžių. Todėl tu mėgsi žiūrėti į visas žvaigždes. Jos visos bus tavo bičiulės. Žvaigždės žmonėms nėra tokios pačios. Vieniems, kurie keliauja, žvaigždės yra kelrodės. Kitiems jos - tik smulkus žiburiukai. Mokslininkams jos yra uždavinys, kurį reikia išspręsti. O dauguma, dėl perdėto stebėjimo išvis nebepakelia galvos į dangų. Tarsi žvaigždės būtų natūralus, atsibodęs dalykas. Bet visos tos žvaigždės tyli. O tu turėsi tokių žvaigždžių, kurių niekas neturi...
Kai tu nakčia žiūrėsi į dangų, todėl, kad aš vienoje iš tų žvaigždžių gyvensiu, kai mirsiu, tau atrodys, lyg visos žvaigždės juoktųsi. Tu turėsi žvaigždžių, kurios moka juoktis! Ir kai tau praeis liūdesys (liūdesys visada praeina), tu būsi patenkintas, kad mane pažinojai. Tu visada būsi mano bičiulis. Tave ims noras juoktis kartu su manimi. Ir tu kartais atidarysi langą - taip sau, dėl malonumo... Ir tavo draugai stebėsis, pamatę, kaip tu juokiesi, žiūrėdamas į dangų. Tada tu jiems pasakysi: ''Taip, žvaigždės mane visada prajuokina!'' Ir jie manys, kad tu - nepilno proto. Aš tau būsiu iškrėtus labai netikusį pokštą... Taigi, aš tau būsiu davusi ne žvaigždes, bet krūvą mažų žvangučių, mokančių juoktis... Prisimink tai, jei kartais mirčiau anksčiau nei tu.

Ko dar reikia?

Kai stovi prie karsto, nors jis ir ne tau skirtas, ar neateina noras pagalvoti apie savo gyvenimą?
Ar neateina noras paklausti savęs, kodėl gyveni, ir paklausti žmogaus, kodėl jis mirė?
Kai matai karstą ir žmogų, ar nemąstai: kam tu? kodėl tu?
Ar ne dažnai jie dabar greta vienas kito?
Žmogus ir karstas.
Karstas ir žmogus.
Ar ne per daug dažnai jie dabar vienas šalia kito?
Juk karas baigėsi. Ačiū Dievui, pasibaigė.
Ko dar?
Dar ko reikia?

Naktis.

Dabar naktis. Tamsu. Aš žinau, žiemą naktys tamsesnės. Tikriau ne žiemą, o rudenį, kai viskas aplinkui juoda. Juodi stogai, juoda žemė, juodas dangus, pritvinkęs rašalo. Kaip tuomet jaučiasi žmogus, kurio siela irgi juoda?
Aš žinau, kaip tuomet jaučiasi žmogus su juoda siela. Jis gali pereiti skersai išilgai visą pasaulį atviromis akimis, jis susilies su tomis tamsiomis pasaulio spalvomis, jam bus lengva, nes jis nematys savęs ir nematys pasaulio. Nėra spalvų skirtumo. Viskas vienoda. Todėl niekas neišsiskiria. Nei siela, nei dangus, nei juodi stogai. Gerai...
Dabar pavasario naktis. Tamsa persišviečia kaip pilkai mėlynas stiklas. Bet jeigu nori, kad būtų tamsiau, gali primerkti akis. Žmogaus akis - puikus instrumentas. Gali pridaryti, gali atidaryti, gali visai jas užverti. Ištisas diapazonas nuo piano pianissimo iki forte fortissimo. Ar to maža?
Šviečia mėnulis, ir žvaigždžių daug. Mėnulis vartosi nuo šono ant šono, ieško patogesnės padėties. Jam kas - amžinas žaidimas: išdyla viena pusė, priauga kita pusė, vartykis sau ir vartykis į sveikatą. Tik žvaigždės kaip adatos bado akis. Jos blyksi pasiutusiai nevienodai: raudonai, žaliai, mėlynai, auksu, o gal net tokia spalva, kurios mes visai nežinome. Tada reikia užmerkti akis. Jau! Nieko nebėra. Jokių žvaigždžių, jokių mėnulių.
Su manim sunku ginčytis. Man pačiai sunku su savim ginčytis. Aš užsimerkiu, nieko nebėra, ir dabar galiu sakyti: nėra realaus pasaulio, viskas - iliuzija. Kaip aš noriu, taip aš matau. Kas pasakė, kad naktis juoda, kad mėnulis geltonas? Aš sakau, kad naktis balta, o mėnulis visai neegzistuoja - tai banali, nereikalinga dėmė.

2009 m. vasario 23 d., pirmadienis

Esu pats savo laimės kalvis.

Kažkada sugebėjau būti tiesiog laiminga - nei iš šio, nei iš to. Nuo šilto saulės spindulėlio pro langą, gaivaus vėjo gūsio karštą vasaros dieną, skaidrių rasos lašelių rytą žolėje... Tačiau dabar galvoju - kas gi ta tikroji laimė?
''Laimė - ne tai, ką turi, o tai, ką darai'', - sako olandas, laimės profesorius Ruut Veenhovenas. Šis žmogus laimės profesoriumi tituluotas ne veltui: jis jau daugiau nei dvidešimt metų tyrinėja žmonių dvasinę ir materialinę gerovę. Šiuo metu profesorius yra žmogiškosios laimės socialinėmis sąlygomis, gyvenimo kokybės bei kitų dalykų dėstytojas.
''Tikrai žinau tik tiek: laimė yra tai, kiek tau patinka tavo gyvenimas. Kiekvienas esame savo laimės kalvis, taigi ir gyvenime turime daryti tik tai, ko norime patys, o ne kiti. Vien jau tai - šansas, kad būsime laimingi'',- sako profesorius.
Išties, laimingi žmonės mato pasaulį ne tokį pavojingą, lengviau priima sprendimus, įgyvendina savo svajones. Kai jaučiamės iš tikrųjų laimingi, esame linkę padėti kitiems, padaryti ir juos laimingus. Tuomet visas pasaulis atrodo nuostabus, lekiame po pasaulį tarsi su sparnais, nepastebime laiko tėkmės. Sakoma: laimingi laiko neskaičiuoja.
Psichologai laimės pataria ieškoti ne materialinių, o dvasinių vertybių pasaulyje. Man viena svarbiausių dvasinių vertybių yra tikėjimas. Seniai pastebėjau, kad tikintys žmonės yra tolerantiškesni, labiau patenkinti gyvenimu, net šypsosi dažniau. Šie žmonės pilni vidinės ramybės ir supratimo, todėl gera būti šalia jų. Jie ne tik yra laimingi, bet suteikia laimės ir aplinkiniams.
Dažnai girdžiu, kad kažkas trukdo vienam ar kitam žmogui tapti laimingam. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turi savą laimės formulę, tik ne visi ją jau surado. Visi mes esame skirtingi, skiriasi mūsų požiūris į gyvenimą, vertybes, taip pat ir laimės formulę...
Aš žinau viena - nėra kelio į laimę. Pati laimė yra kelias su savo klystkeliais ir aštriais akmenukais po kojomis. Jeigu sugebame peržengti tuos akmenukus, nenuklystame nuo tikrojo kelio. ''Tik mes patys galime suteikti sau leidimą būti laimingiausiu pasaulyje žmogumi'',- sako laimės profesorius...

2009 m. vasario 21 d., šeštadienis

Viena.

Mėgstu būti viena, tačiau nekenčiu vienatvės. O tarp žmonių dažniausiai jaučiuosi vieniša. Mokykloje beveik visad esu vieniša. Vieniša visur, net pilnoje žmonių patalpoje.
Kartais sėdžiu klasėj, prieš mane linguoja ta kalbanti, dėstanti, protinga galva. Aš įsivaizduoju, kaip mano suolas lėtai grimzta skradžiai grindis. O kai aš prasmengu, kiti suolai tarsi sapne tolygiai pasislenka ir stojasi į buvusią mano suolo vietą. Ir niekas nieko nemato. Niekas nepastebi, jog dingau. O juo labiau ta kalbanti galva priesaky...
Ir, vis dėlto, net juokdamasi jaučiuosi vieniša. Ne, vieniša ne dėl to, kad neturiu su kuo pabendraut, pasidalyt mintim. Ne. Yra nuostabus žmogus klasėj-Asta. Manau, pirmą kartą gyvenime sutikau tokį žmogų. Banalu. Jau 5 metus kartu mokomės, o TOKIĄ ją sutikau tik dabar. Miela. Esu dėkinga jai už daugelį dalykų. Ačiū. Tave galiu vadinti tikra drauge ir man visai nesvarbu, jei aš nesu tau draugė. Ir visviena esu vieniša. Niekas neįsivaizduoja to, ką jaučiu kiekvieną dieną. Neįsivaizduoja, kaip man sunku pakelt akis, kalbėt, stovėt, sėdėt. Man sunku žiūrėt į savo atvaizdą ir norėt būt kitokiai. Noriu. Bet gerais norais pragaras grįstas. Nekenčiu savęs tokios, kokia esu. Tai man trukdo. Labai trukdo. Niekas nežino, kaip sunku. Niekas.
Aš nesusireikšminu. Žinau, kad visi žmonės turi savų bėdų, bet man beprotiškai sunku...

?!

Aš niekada nebūsiu kieta. Net nenoriu tokia būti. Nenoriu, jei tai reiškia gerti kaip beždžionei ir paskui elgtis kaip kvailei. Aš turiu savigarbos.
Man kartais įdomu, kodėl žmonės trokšta būti mėgstami. Kai imu apie tai galvoti, suprantu, kad yra tik keletas žmonių, su kuriais noriu bendrauti, tai kodėl turėčiau tikėtis, jog visi norės bendrauti su manim? Aš net ne itin mėgstu kalbėtis. Dažniausiai pasilaikau savo mintis sau. Jei jau taip, tai, ko gero, ne itin ir džiaugiuosi bendraudama su žmonėmis.
Kodėl, norėdami tapti kieti, žmonės elgiasi taip šlykščiai? Ar taip reikia išsiskirti iš kitų? Tapti bjauria apgavike? Kvailystės! Jau verčiau būsiu pilka, nei švytinčia smiltele dykumoj, jei reikia taip elgtis.

2009 m. vasario 4 d., trečiadienis

Liūdina..

Skausmas-irgi jausmas. O kuo jis skiriasi nuo kitų jausmų? Niekuo! Tai toks pats jausmas kaip ir visi kiti. Man liūdna, kad aš kitiems žmonėms savais žodžiais ar poelgiais sukeliu šį jausmą. Pačiai tuomet tik verkt noris. Gaila, kad tai suprantu tik po visko.
Dar prieš porą metų dėl tos pačios priežasties praradau du šaunius draugus.. Šaunūs jie buvo todėl, kad mane suprato ir man atleido, bet pati nuo jų atitolau, nes supratau, kad aš neverta tokių draugų, nes sugebu tik įskaudinti juos.. Buvo daug ašarų, bet mane paguodė mano Juodukas.. O dabar?! Kas mane paguos dabar? Kai žinau, kad įskaudinau žmogų, kuris nieko nieko man nepadarė, bet man kažkuo neįtiko.. Bet argi mes skirtingi esame ne tam, kad mokytumėmės vieni iš kitų? Kvailai jaučiuos. Skaudu ir liūdna. Tada tikėjaus, jog jau pasimokiau iš savų klaidų, bet pasirodo ne. Ir vėl taip pat idiotiškai elgiuosi. Kada pagaliau aš išmoksiu šią pamoką?!! Nors, kaip sakoma, mokaisi visą gyvenimą. Bet nenoriu aš visą gyvenimą pragyvent tik tam, kad suteikčiau kitiems skausmą... Noriu, kad žmonės šypsotųsi.. Noriu, kad džiugiai pasakytų ''Labas''... Bet aš to neverta. Viskas. Jau viskas. Na tai kas, kad atsiprašysiu? Na ir kas?! Pati žinau, kad žmogus taip lengvai neužmiršta, tai ką tuomet reiškia žodis ''Atleidžiu'' ar ''Atsiprašau''? Juk tai tik žodžiai. Jie neištrina praeities veiksmų. O ir man, tikrai žinau, kad nebus lengviau dėl to. Visviena žinosiu, kad įskaudinau žmogų ir tai mane skaudins dar labiau... Žodžiai beverčiai. Nors norint įskaudint užtenka ir tik jų...
Gaila ir dėl to, kad praradau ir savo Juoduką. Gaila, kad nevertinau tų akimirkų, kai jis dar buvo su manim. Jei būčiau žinojus, kad už savaitės jį prarasiu, būčiau dienų dienas praleidus jo garde. Apkabinus jo kaklą ir žiūrėdama į protingas akis. Supratau tik tai, kad kai Jis buvo šalia, buvau rami, saugi. Dieve, žinau, kad aš neverta to, kad jį grąžintum, tik prašau jog suteiktum man ramybę. Kad susivokčiau, ką aš veikiu šiam pasauly. Neleisk man skaudint žmonių..

2009 m. sausio 30 d., penktadienis

Rusiško eilėraščio vertimas.

Nėriniuoti audiniai tokie trapūs,
Virpančios dulkės tokios baltos.
Nereikia nei žodžių, nei šypsenos
Pasilik toks koks buvai...
Pasilik nežinomas, susimąstęs
Išbalęs kaip rudens rytas,
Prie pasvirusio gluosnio
Nusėto šešėlių fone.
Minutė-ir vėjas pakitęs
Išsklaidys vėl lapus,
Minutė-ir širdis prabus
Pamatys, kad tai ne tu..
Pabūk be žodžių, be šypsenos,
Pabūk kol kas tik akimirkai.
Nėriniuoti šešėliai tokie trapūs
Ir balta dulkė tokia švelni..

... O šiandien,

Kai širdyje ir šalta, ir tamsu,

Ir naktį nuo dienos atskirti nebemoku,

Aš į dangaus ugninę saulę

Tiesiu maldaudamas rankas:

-O tu, kurios aš šilumą ir šviesą

Matau kiekviename buities krisle,

Apšvieski ir mane,

Sušildyk ir mane,

Kad vėl, kaip antai, degčiau ir liepsnočiau...

...O ji atsakė man:

-Jei tu savy

Savosios saulės neturi,

Aš veltui šildyčiau ir šviesčiau...

Svajonės.


Svajonės.. Ką su jomis veikti? Va, prisisvajojau apie dangiškus migdolus ir priėmiau norimą, už esamą. O ką dabar daryt? Juk žmonės, netekę svajonių, tampa tarsi nejudrūs išskridusio angelo sparnai. Tegul visi žmonės pamiršta mane, tegul dūžta akmenys granito! Velniop! Kas čia vyksta? Kas su manimi darosi? Kodėl aš, ta, kuri juokėsi iš menkniekių, dabar nori verkt dėl jų?! Yra žmonės. Aš juos sutinku. Kada nors keliai išsiskiria tai aš žinau. Bent jau bandau tai sužinoti. Turbūt šito žinojimo man ir trūksta.. Gaila..

Gera būti geru žmogumi.

Būna dienų lyg ant sparnų... Jauties lyg skraidytum saulies nutviekstu paukščių taku... džiaugsmui nebebūtų ribų... norų turėtum tiek nuoširdžių... o kaip be svajų ?M... kartais užsisvajoti taip gera... tuomet aplink matai tik gera, kaip gera daryti gera... svajojant nekenti realybės... mintys sukasi svajų rate... kuriame kiekvienas mažas saulės spindulėlis yra viena svajonė... o rato apačioje - ant žolės, kiekvienas mažas rasos lašelis yra geras noras... Ir tau gera svajoti ?Turbūt mums visiems patinka pabėgti nuo kasdienybės... aplink matyt tik gera... gyvent be nuoskaudų, užgaulionių, be barnių, pykčių, vaidų, verksmų... be visokas pikta... nes iš dalies, kai kitam padarai pikta, po kiek laiko gailiesi, kad taip pasielgei... tuomet pyksti ant savęs... Ar tai yra gerai ?Kaip toli gali pakrypti tema nuo saulėtos, geros dienos iki pykčio... Atmink mano pastebėjimą:Viskas kas yra šioje žemėje yra savaip susiję... Tu privalai gerbti ir mylėti ne tik save, bet ir aplinkinius... tuomet jausiesi puikiai... ir palinkiniai bus laimingi... Ir nebereikės filosofuoti ar krauti sau ant galvos visokias nesąmones...Patikėk! gera būti geru žmogum >;)~

Gyveni?!

Išgyvena tik stipresnieji, tik jie išlieka populiarūs, bet jiems nebūtų taip lengva, jeigu nebūtų silpnesniųjų... Tik jų pagalba jie iškyla į viršų, atimdami iš žmogaus kažką brangaus, galbūt paskutinį ką tas žmogus turėjo, tiesiog kopijuodami tai savo naudai, pasisavindami be jokio gailesčio, nes juk jie laiko save stipresniais. Jie neturi valios, nejaučia saiko ir jiems nerūpi, kaip gyvena kiti, kokia jų kasdienybė, ko jie siekia ateityje, kokia ateitis jų laukia, kokie jų gyvenimo tikslai, ir išvis:AR JIE TURI ATEITĮ ?Dauguma jūsų nesusimąsto, bet tai nerodo, kad jūs stiprūs, tai rodo, kad jūs nemokat gyventi, džiaugtis gyvenimu toks koks jis yra ir išspausti iš jo, net menkiausias laimės akimirkas... Džiaugtis tuo, ką jums yra paruošęs likimas... Apsidairyti aplink...Tu pažiūrėk! Kokia skaisti saulė, karštas smėlis, gaivus vanduo, ryškios žvaigždės, žėrinti žolė... Mokėk gyventi ir gyvenimas tau bus teisingas... †